Skip to main content

L’Emotour

Vam assitir al cicle de conferències d’Educació emocional “Emotour 2024”, el repte del benestar emocional a les aules. Al llarg de la xerrada s’ha destacat la necessitat d’abandonar les etiquetes que sovint limiten el potencial dels nens i nenes i enfocar-se a apreciar-ne la diversitat i la singularitat.

Durant la conferència, s’ha fet èmfasi a canviar les queixes per demandes, la por per valentia, la sobreprotecció per confiança i la frustració per paciència com a una estratègia efectiva per construir relacions positives i fomentar un ambient educatiu més comprensiu.

Estem completament d’acord amb l’enfocament que busca crear un entorn on els nens i les nenes se sentin valorats pel conjunt d’habilitats i personalitat, en lloc de ser definits per limitacions percebudes, contribuint, així, al desenvolupament integral individualitzat i promovent una cultura educativa més inclusiva i empàtica.