Skip to main content

El cicle menstrual

El grup Neptú (12 anys) ha fet un taller d’equitat menstrual.  Aquest taller té com a objectiu visibilitzar el cicle menstrual com un procés fisiològic més i contribuir en l’autoconeixement i la promoció de la salut de la infància des de l’espai col·lectiu. El coneixement del cicle menstrual és bàsic per l’autoconeixement i l’autocura, com també ho és el coneixement del seu impacte individual i col·lectiu.

Si bé no és viscut en primera persona per tot l’alumnat, la seva vivència i el seu desenvolupament si que té un impacte en tota la població, fet pel qual es important que sigui abordat de forma global. És imprescindible que totes les persones del grup-classe, inclosos els nois, siguin coneixedores de la informació real i veraç al voltant del cicle menstrual, generant-se una responsabilitat col·lectiva en la normalització i superació dels tabús que s’hi vinculen.

Durant el taller també es van presentar les diferents opcions de recollida del sagnat menstrual, per tal que les noies i persones menstruants puguin trobar el millor que els funcioni en cada moment.

A més, es va fer esment de les desigualtats i discriminacions vinculades a l’accés dels productes menstruals així com també de l’impacte ambiental generat pels productes menstruals d’un sol ús.

L’Escola està compromesa a contribuir en el desenvolupament d’estratègies conjuntes d’autocura des del grup d’iguals. En aquest sentit, els i les alumnes d’ESO estan mostrant iniciatives que són canalitzades des de l’espai de comunitat.