Skip to main content

El joc simbòlic

El joc simbòlic és una part intrínseca del món dels infants, una activitat plena de significat que va més enllà de la mera diversió.

A través del joc simbòlic, els nens i nenes exploren el món que els envolta, desenvolupen habilitats essencials i construeixen les bases per a un creixement saludable i equilibrat.

És un moment en què desenvolupen la imaginació. El joc simbòlic permet als infants crear i explorar mons imaginaris. A través d’aquest tipus de joc, poden ser qui vulguin, ser i viure aventures sense límits.

Aquesta lliure expressió de la imaginació és fonamental per al desenvolupament cognitiu, ja que els ajuda a comprendre conceptes abstractes i a exercitar la seva creativitat.

També és un aprenentatge de rols i responsabilitats. Els nens i nenes representen diferents rols, com ara ser un doctor, un mestre, un pare o una mare. A través d’aquests rols, aprenen sobre les responsabilitats i les interaccions socials. Aprendre a assumir diferents rols també els ajuda a desenvolupar la seva empatia, ja que poden posar-se en la pell d’altres persones i comprendre els seus punts de vista i sentiments.

En aquestes estones els nens i nenes utilitzen el llenguatge per comunicar-se amb els altres personatges, expressar les seves emocions i narrar les seves històries. Aquesta pràctica del llenguatge és vital.

Fan una exploració de normes socials i valors. Poden practicar compartir, cooperar i respectar els altres, sentint-se part d’una comunitat més gran.

Els nens i nenes prenen les regnes de les seves pròpies aventures i prenen decisions de manera independent. Aquesta autonomia els dona la confiança per explorar el món i prendre els seus propis camins.

El joc simbòlic presenta reptes i obstacles que els nens i nenes han de superar, fomentant així les seves habilitats de resolució de problemes i la seva perseverança.

Fomentar i donar suport al joc simbòlic en la primera infància és fonamental per al seu benestar i èxit futur.