Skip to main content

El món a les nostres mans

L’ensenyament de la geografia resulta molt atractiu quan introduïm la gamificació dins del grup. Aprendre coordenades, latituds i meridians esdevé una aventura divertida i interactiva pels alumnes del grup Neptú (12 i 13 anys) que dins del projecte International jeroglific, s’apropen i refresquen sabers geogràfics apresos anteriorment.

A través de petits reptes, els alumnes exploren el món tot desenvolupant habilitats d’orientació i d’ubicació. Aquesta metodologia ens serveix per fer més accessible la geografia i d’aquesta manera afavorir el compromís amb l’aprenentatge de les ciènces socials.