Skip to main content

Transformem un text narratiu en poesia!

Després de conèixer, a través de la lectura comprensiva, en veu alta, diferents personatges científics, com Rosalind Franklin, Marie Curie i Albert Einstein, hem transformat uns textos narratius en poesia, amb progressiva autonomia, des de l’acompanyanent, en el primer text, fins a l’absoluta creativitat en el darrer.

El Grup Posidònia (9 anys) ha sabut comunicar els aspectes més rellevants de la vida i de l’aportació científica que va fer cada personatge, donant-li musicalitat poètica.

Aplicar estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició ens ajuda a construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa davant de la proposta comunicativa que els plantegem.