Skip to main content

Quan un fragment de paper diu tant…

El grup Neptú (12 anys), dins l’estona de tutoria, ha iniciat una activitat setmanal de reconeixement i gratitud als companys del grup, l’objectiu de la qual és millorar les relacions interpersonals, tot destacant les aptituds i els valors de cadascun dels i les alumnes.

L’activitat consisteix en anar emplenant una bústia, en el decurs de la setmana, de notes positives, encoratjadores i personalitzades cap a tots els companys/es de classe, a fi i efecte que l’últim dia de la setmana es puguin llegir públicament. Amb aquesta activitat es pretén desenvolupar la tolerància, el respecte i l’agraïment entre les persones per arribar a un desenvolupament integral de l’alumnat i, en aquest sentit, les emocions, els afectes i les relacions adquireixen una major rellevància. Com sempre, els mestres aplaudim i ens interessem, cada vegada més, per aquest tipus d’iniciatives dels alumnes, sent conscients que cal ensenyar a ser i a conviure, a més d’ensenyar a conèixer.