Skip to main content

9 idees

Resum del Projecte L’Horitzó en 9 idees


idea 1

Més de 50 anys preparant l’alumnat per al futur, mitjançant un model pedagògic propi en constant evolució, basat en l’educació personalitzada, micro-entorns d’aprenentatge i el coneixement reflexionat.


idea 2

L’equip docent de l’Escola és un facilitador que té cura, coordina, impulsa i motiva els alumnes no pas al llarg d’un procés lineal, sinó en el decurs d’un trajecte personalitzat, interdisciplinar i transdiciplinar.


idea 3

L’entorn d’aprenentatge de l’Escola L’Horitzó és col·laboratiu, innovador i obert, amb l’objectiu de potenciar la curiositat per aprendre dels seus alumnes i de la seva formació integral (acadèmica, social, humanística i emocional).


idea 4

El nostre equip de mestres treballa conjuntament amb els pares i mares de l’Escola i amb d’altres comunitats educatives per cercar el millor per als seus alumnes, creant un ecosistema innovador que es retroalimenta i que millora contínuament les experiències pedagògiques de l’Escola, dels alumnes, de les famílies i dels propis mestres.


idea 5

Maximitzem els talents de cada alumne/a i els ajudem a cercar les seves passions (experimental-based learning). En un entorn de llibertat i d’esperit crític els hi ensenyem a fer-se preguntes i fomentem la seva curiositat (reasearch-based learning) mitjançant l’educació personalitzada per assegurar el seu equilibri emocional.


idea 6

Els nois i noies d’avui necessiten aprendre a aprendre i a desaprendre constantment. A l’Escola es treballa des de fa més de 50 cursos el peer-to-peer learning i el project-based learning, on el treball col·laboratiu amb els companys es converteix en el motor d’aprenentatge i de creativitat.


idea 7

La ment humana no està fragmentada i per això a l’Escola treballem, sempre que és possible, d’una manera transdiciplinar i interdisciplinar, és a dir, no compartimentada. Al cap i a la fi, la recerca de solucions davant d’un problema qualsevol sol fonamentar-se en una recapitulació de dades ben organitzada.


idea 8

Des de fa més de 50 anys el nostre projecte pedagògic té com a centre l’alumne/a i el seu objectiu és el de maximitzar les seves capacitats a través d’un ensenyament basat en la personalització i la comprensió. Tot plegat fa indispensable que l’Escola tingui un nombre reduït d’alumnes (ràtio màxim de 8:1) i uns espais dissenyats ad hoc per a aquestes finalitats.


idea 9

Els fundadors de l’Escola li van posar el nom de L’Horitzó perquè tenien molt clar que un projecte pedagògic mai no té fi (innovació, adaptació i reconstrucció constants) i perquè els alumnes han de ser ajudats per tal que trobin el seu propi Horitzó (cal potenciar la seva pròpia personalitat i ajudar-los a crear la seva llibertat individual).


Tot està canviant