Skip to main content

Acolliment digital a les famílies de nova incorporació

A l’Escola disposem de diferents canals de comunicació:

 • correus electrònics
 • la pàgina web de l’Escola
 • les xarxes socials
 • Telefonia

L’alumnat a partir de 11 anys treballa amb Google Workspace i se’ls facilita una adreça de correu electrònic i la família signarà un document d’ús responsable. Es donarà de baixa d’aquest correu un cop finalitza la seva estada a l’Escola o el seu període d’escolaritat.

Cada alumne gestionarà la seva pròpia contrasenya i, pel que fa a l’accés a la Wifi, és l’Escola qui la proporciona.

En formalitzar la matrícula cada família signarà diferents documents relacionats amb:

 • drets d’imatge
 • ús de serveis digitals
 • ús responsable de dispositius electrònics

Cultura digital de Centre

L’Escola compta amb:

 • Una clau wifi pels diferents dispositius: tablets, mòbils personals de l’equip docent, ordinadors…
 • La web del centre: https://www.escola-horitzo.cat
 • El correu del centre amb les diferents adreces segons sigui el despatx, personal, grups…
 • Xarxes socials:

https://www.youtube.com/@escolahoritzo

https://www.instagram.com/escolahoritzo

https://www.facebook.com/escolahoritzo

https://twitter.com/EscolaHoritzo

https://www.flickr.com/photos/140106638@N05/collections

 • Aplicacions específiques: accés a la fotocopiadora, perquè està en xarxa, o bé personalment, o bé a través del despatx.
 • El centre disposa d’un servidor d’impressió.
 • Existeixen diferents sistemes de projecció interactius a diferents espais del centre
 • Ordinadors d’aula compartits; i també uns portàtils d’ús compartit.

Un Ipad assignat per a cada mestre/a i grup.

Acolliment digital als docents de nova incorporació

L’Escola disposa d’un domini propi allotjat en el ‘Google Workspace’. La web de l’Escola està a: https://www.escola-horitzo.cat.

Cada mestre disposarà d’una adreça de correu corporatiu del tipus ‘identificador@escola-horitzo.cat’. També disposaran de tots els recursos (‘Classroom’, ‘Drive’,  ‘Gmail’…) que ofereix el ‘Google Workspace’.

Els docents se’ls tramitarà també un usuari i contrasenya de correu Xtec i autenticació GICAR.

Seran afegits als diferents grups de Telegram segons els nivells de participació.

Cada mestre tindrà accés a la xarxa interna de l’Escola que permet l’accés a Internet. Aquesta xarxa és cablejada (ethernet) per als dispositius fixes i sense fils (WiFi) per als dispositius mòbils. Cada mestre disposarà d’un nom d’usuari propi i una paraula de pas donada. La seguretat a la xarxa WiFi és del tipus ‘WPA-Enterprise’. Això garanteix la identificació dels usuaris i l’encriptació del tràfic.

Pel desenvolupament de la tasca docent es disposarà d’accés a:

 • Un dispositiu multifunció (fotocopiadora/impressora) ja sigui ‘in situ’ o a través de la xarxa.
 • Un servidor de fitxers a la xarxa interna per a l’emmagatzematge d’informació. Aquest servidor aporta integritat de les dades i tolerància a falles ja que disposa d’unitats redundants amb autodiagnòsi (RAID) i s’efectuen còpies de seguretat en dispositius externs periòdicament.
 • Sistemes de projecció interactius (pantalles interactives per passadís, aula de projector, sala Àgora) a diferents espais de l’Escola, que el mestre té a disposició i que entre tots és compartit i repartit en el temps d’ús.
 • Ordinadors d’aula compartits i un conjunt d’ordinadors portàtils d’ús compartit per tot el claustre.
 • Un iPad assignat per tot el curs.
 • Accés a les impressores 3D i la talladora gravadora.

Al finalitzar la relació laboral es donaran de baixa de tots aquests serveis.