Skip to main content

Sobre la construcció del coneixement

Per la raó que sigui la metàfora que encapçala aquesta carta és una realitat incontrovertible, si algun dia això no fos així, voldria dir que la complexitat del cervell humà seria dominada, segurament, per les màquines. Què se n’hauria fet d’allò que en diem llibertat?

«Sobre la construcció del coneixement»