Skip to main content

La llengua a la base del coneixement reflexionat

Aquesta carta pot ser l’humil llumí que ajudi a assumir la comprensió de la base del com es fa la reflexió del propi coneixement que indefugiblement s’ha d’assolir per mitjà de la parla, inclús, si aquesta, per qualsevol entrebanc s’ha de captar amb dificultats importants.

«La llengua a la base del coneixement reflexionat»