Skip to main content

Sobre el coneixement reflexionat a l’Escola, al final de l’any 2011

Aquesta carta que els escric és la que fa cinquanta des de l’any 2003. D’una manera natural totes les cartes s’han procurat escriure per enriquir el coneixement sobre l’Escola, el seu treball, la nostra societat, els mestres en general… és a dir, facilitar el saber sobre allò que fem i el per què, a fi que vostès puguin entrar en el moll de l’os del pensament global d’aquesta Escola.

«Sobre el coneixement reflexionat a l’Escola, al final de l’any 2011»