Skip to main content

Aquests nens i nenes que tant ens il·lusionen

Com vostès ja hauran observat en aquests últims anys, en havent acabat la “Festa per als pares”, habitualment faig una carta-resum com a testimoni i record. Enguany m’ha semblat més important, considerant les limitacions degudes, intentar explicar-ne el treball des del dedins, és a dir, exposar-ne l’evolució humana i intel·lectual de la Festa. D’antuvi els haig de dir que aquesta visió serà global, tot i mirant d’entrar en el detall, perquè encara que jo no hi sigui en el treball específic vulgues no vulgues, durant el curs, sempre me n’arriba algun coneixement.

«Aquests nens i nenes que tant ens il·lusionen»