Cal ser forts per ser nosaltres

Estimada família, Un fet és irreversible quan la realitat del seu entorn no el podrà aturar. La frase que encapçala aquesta carta m’ha ajudat a fer-la. No obstant ésser fidel al títol de la carta m’ha fet pensar molt com iniciar-la. M’explico, estem en un interregne entre un passat que s’està escolant i un futur que només l’entrelluquem i malgrat que el nostre país és petit és d’una varietat humana, social i geogràfica, corprenedora a més de sorprenent. Tot plegat fa difícil l’encertar les veritats de la seva realitat i destriar allò que convé per no errar amb un judici inadequat.

«Cal ser forts per ser nosaltres»

Contacte