Qüestions pedagògiques

Una creativitat pobra és senyal de manca de llibertat.
Potenciar la llibertat del nen, de cada nen, és el misteri profund, la realitat entesa com a formació i configuració humana. Aquesta llibertat estimulant pels seus fills, que els fa més persones il·lusionant-los encara més en un aprenentatge enriquidor per l’intent d’arribar a la pròpia plenitud. Aquesta llibertat es sosté en un ordre basat en l’amor:
Renyar quan convingui, estimar sempre.

«Qüestions pedagògiques»

Contacte