Skip to main content

La pedagogia tal com creiem essencialment que ha d’ésser

Quan vàrem començar l’Escola, setembre del 1968, en dir “primer el nen”, cosa que volia dir treballar a partir d’ell, iniciàvem una re-evolució fonamental

i bàsica l’abast de la qual encara no era prou comprensible, ni ara tampoc, però tant aleshores com en aquest moment la sabem indispensable i per això necessària.

«La pedagogia tal com creiem essencialment que ha d’ésser»