Skip to main content

Els escacs a la nostra Escola

Aquest passat diumenge onze d’agost vaig quedar agradablement sorprès amb la notícia que un diari posava, breu i petita a la portada però explicada amb amplitud a l’interior la importància dels escacs a l’ensenyament. Hi havia tres planes amb fotografies i informació tot alabant els escacs, informació que en línies generals la nostra Escola sempre ha assumit.

«Els escacs a la nostra Escola»