Skip to main content

Som una escola a Catalunya

Com vostès ja saben l’Escola començà el ’68 a l’Hospitalet del Llobregat. Llavors i durant molts anys el sotasignat ha estat l’encomanat de fer la matriculació per la qual cosa puc deixar constància que molts pares que matriculaven, normalment de famílies humils, del que entenem com del món del treball, venien amb l’interès perquè ensenyàvem en català (era època franquista). Això ho exposo per assenyalar que les persones que han vingut i vénen de fora per viure a casa nostra volen que els seus fills s’arrelin al nou país que ells han escollit.1 Ara continua igual. Cal arrelar-se2 perquè és seguretat social i equilibri emocional.

«Som una escola a Catalunya»