Skip to main content

Interregne pedagògic a casa nostra

D’acord amb el DIEC s’escriu a la 3a accepció d’interregne el següent: “lapse de transició entre fets o períodes històrics”. Ens queda clar que la nostra societat viu un interregne molt global i en fronts diversos: social, econòmic, tècnic, mèdic, pedagògic, en xarxa, etc

«Interregne pedagògic a casa nostra»